Tým poradny

a

Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová-Bělecká

Pracovní pozice: manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka

Vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem – Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, FSS MUNI v Brně – Psychoterapeutická studia; Další výcviky a vzdělání – Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru atd.

Praxe: Dětský domov Střekov Ústí nad Labem, MŠ Domino Ústí nad Labem, Dětský domov Krupka


Doc. Mgr. Jitka Géringová, PhD.

Pracovní pozice: speciální pedagožka, arteterapeutka, psychoterapeutka

Vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem, postgraduální studium VŠUP Praha, výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie, výcvik v terapeutické metodě Biosyntéza atd.

Praxe: soukromá psychoterapeutická praxe v Ústí nad Labem a Praze, Katedra výtvarné výchovy UJEP PF Ústí nad Labem


Mgr. Jana Haslingerová

Pracovní pozice: Manželská a rodinná poradkyně, psycholožka

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze/ Filozofická fakulta – Pedagogika-Psychologie. Europäische Schule für Biodynamische Psychologie (E.S.B.P.E.) e.V. – Výcvik v hlubinné psychologii založené na biodynamické psychologii a tělesné psychoterapii

Praxe: školní psycholožka; psycholog v manželské a předmanželské poradně Litoměřice – osobní a partnerské problémy; mateřské centrum v Litoměřicích – vývoj dítěte od narození přes batole, předškolní výchovu až ke školní zralosti, vedení kurzů pro rodiče, cvičení pro kojence a batolata, laktační poradenství


PhDr. Marek Hošek

Pracovní pozice: Manželský a rodinný poradce (1. a 2. stupeň), psychoterapeut, adiktolog

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze/Filozofická fakulta – Pedagogika; Komplexní vzdělání v psychoterapii akreditované pro zdravotnictví; Funkční specializace v klinické adiktologii. Další výcviky a vzdělávání – telefonická krizová intervence, mladiství a drogy, náročné situace v komunikaci s klientem, psychodiagnostika v poradenství, resocializační výcviky, relaxační techniky apod.

Praxe: Krizová poradna Děčín, Centrum sociálních služeb Děčín, Krajský úřad Ústeckého kraje, institut pro rodinu a mezilidské vztahy, z. ú., OSVČ


PhDr. Kateřina Anežka Houdková

Pracovní pozice: manželská a rodinná poradkyně, psycholožka

Vzdělání: UP Olomouc – jednooborová psychologie

Praxe: Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. gynekologicko-porodnické oddělení , Soukromá psychologická praxe, PhDr. Yveta Mikuličová, Mezní 4, Ústí nad Labem


PhDr. Milena Chadimová

Pracovní pozice: manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka, mediátorka

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze – Andragogika, Masarykova univerzita v brně – postgraduální studium manželské a rodinné poradenství, psychoanalytický výcvik ve skupinové terapii

Praxe: Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem, Manželská a rodinná poradna Děčín, Krizová poradna Děčín, Linka důvěry Ústí nad Labem, soukromá poradenská praxe


Zděnka Jakubová

Pracovní pozice: sociální pracovnice, koordinátorka studentských  praxí, realizátorka přednášek

Vzdělání: účast na odborných kurzech a seminářích

Praxe: OSV Magistrát města Ústí nad Labem, Linka důvěry Ústí nad Labem, Domov pro matky s dětmi, Poradna pro ženy a dívky v Ústí nad Labem


Mgr. Kateřina Šámalová

Pracovní pozice: advokátka

Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni – právnická fakulta

Praxe: advokátní kancelář Holán & Dvořáková & Bitterová – advokátní koncipientka a od roku 2017 – zaměstnaná advokátka,od září 2018 samostatná advokátka


Mgr. Lenka Štréblová

Pracovní pozice: ředitelka organizace, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka psychoterapeutka

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze – jednooborová psychologie, postgraduální studium v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik v systemické terapii atd.

Praxe: Psycholog Policie ČR, psycholog Lázně Teplice, Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem


Bc. Barbora Vančurová

Pracovní pozice: projektová manažerka, sociální pracovnice

Vzdělání: UJEP v Ústí nad Labem – sociální politika a sociální práce, Akreditované kurzy

Praxe: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.