Služby

.

Manželská, párová a rodinná poradna v rámci Odborného sociálního poradenství

 • službu poskytujeme bezplatně dle zákona č. 108/2006, služba je registrovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje (ID 4095789)
 • služba je určená jednotlivcům, partnerským dvojicím, manželům a rodinám
 • konzultanti jsou kvalifikovaní manželští a rodinní poradci ( členové Asociace manželských a rodinných poradců), psychologové a psychoterapeuti s dlouholetou zkušeností v oblasti manželského a rodinného poradenství
 • na konzultaci je nutné se předem objednat  osobně nebo telefonicky

Psychologické poradenství a psychoterapie v rámci Odborného sociálního poradenství

 • službu poskytujeme bezplatně dle zákona č. 108/2006, služba je registrovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje (ID 4095789)
 • organizace je registrována jako subjekt pro oběti trestných činů v rámci Ministerstva spravedlnosti
 • služba je určená osobám , které se  ocitly v krizových či nepříznivých  životních situacích  např. ukončení vztahu, úmrtí blízké osoby, nemoc, ztráta zaměstnání, oběti trestného činu, je obětí  domácího násilí, osoby dlouhodobě žijící osamoceně, osoby s problémy v oblasti mezilidských vztahů apod.
 • konzultanti jsou psychologové či psychoterapeuti s dlouholetou zkušeností s poradenstvím osobám v krizi
 • na konzultaci je nutné se předem objednat  osobně nebo telefonicky

Bezplatné právní poradenství, sociálně-právní poradenství v rámci Odborného sociálního poradenství

 • službu poskytujeme bezplatně dle zákona č. 108/2006, služba je registrovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje (ID 4095789)
 • organizace je registrována jako subjekt pro oběti trestných činů v rámci Ministerstva spravedlnosti
 • právním poradenstvím se rozumí služba klientům, jejímž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby klient získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
 • poradna nabízí poradenství v oblastech rodinného práva, pracovního práva, občanského práva a v rámci pomoci obětem trestných činů ( v případě potřeby pomáháme se sepisováním úředních žádostí a návrhů k soudu)
 • na konzultaci k právníkovi je nutné se předem objednat osobně nebo telefonicky