Projekty

.

Spolupráce při vytváření brožury „Rodinám a dětem 2018“

Přehled organizací, které ve městě Ústí nad Labem nabízejí služby pro a aktivity pro rodiny s dětmi.


Přednášková činnost pro děti a mládež

V rámci preventivních činností pořádá Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. besedy a přednášky pro žáky a studenty základních a středních škol. Tématy jako je šikana, sebepoznání, řešení konfliktů,  partnerské vztahy, význam manželství  apod.

.

Proběhlé projekty

Týden manželství 2020

Od 10. 2. 2020 do 16. 2. 2020 probíhal tradiční celonárodní projekt Národního týdne manželství, kterého se Poradna účastnila. A to konkrétně pořádáním konference na téma „Partnerství končí – rodičovství zůstává aneb v zájmu dítěte“. Konference proběhla 14. 2. 2020 v kině Hraničář v Ústí nad Labem. 

Konference byla přístupná odborné i laické veřejnosti. Kromě posílení vzájemné spolupráce odborných služeb, dalšího vzdělávání jejich pracovníků a předávání a sdílení příkladů dobré praxe, byla účast přínosná i pro osoby, které rozvodovým/rozchodovým obdobím zrovna procházejí či v nedávné době prošli a pomůže jim se snáze vyvarovat chování, které by mohlo mít negativní dopady na okolí, zejména na děti. Nevhodné řešení rozchodu ze strany rodičů se může stát vzorem pro děti a jejich budoucí partnerský a rodinný život. Osvětovou činnosti jako byla například tato konference je možné tomuto předcházet, zejména díky lepší informovanosti odborných pracovníků, kteří se v rámci své profese s takovými rodinami setkávají.

Zájem o konferenci byl vyšší než původní očekávání a celkově se jí zúčastnilo 53 osob.

Konference proběhla za finanční podpory Ústeckého kraje.


Rodiny na jedné lodi

Od roku 2012 – 2016 Poradna realizovala projekt Rodiny na jedné lodi zaměřený na podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které žijí na Ústecku či v dalších oblastech Ústeckého kraje. Cílem projektu bylo vzdělávání pěstounů, podpora vzájemného setkávání rodin s dětmi v náhradní rodinné péči a realizace aktivit pro děti, zaměřených na rozvoj dovedností a schopností.  V rámci projektu byla realizována jednodenní setkání, tvořená odbornými semináři s odpoledním doprovodným programem pro celé rodiny. Uskutečnil ose několik relaxačně – vzdělávacích víkendů. Tradiční akcí byla mikulášská setkání.


Týden manželství 2017

   


Dračí plavba po Labi 2016

Projekt „Dračí plavba po Labi 2016“ probíhal jako celodenní plavba náhradních rodin parníkem po Labi z Děčína do Wehlenu a zpět. Cílem aktivit projektu bylo budování vztahu dětí k oblasti odkud pochází a seznámení s krásami Ústeckého kraje, poskytnutí prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností s výchovou dětí v náhradních rodinách s nabídkou vzdělávacích workshopů pro pěstouny a společný výlet po Wehlenu. Pro děti byl připraven zábavný program plný dračích legend, výuky dračtiny, kvízů, hledání pokladu i zpívání písniček. Dospělým účastníkům byl nabídnut vzdělávací program zaměřený na téma náhradní rodinné péče. Tato akce se konala již třetím rokem a vzhledem k její oblíbenosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. společně s organizací Děti patří domů, z.s. v současné chvíli již plánují její pokračování v příštím roce. V letošním roce se plavby zúčastnilo 105 osob. Projekt finančně podpořila Ústecká komunitní nadace, dary v podobě materiálů pro děti poskytlo České Švýcarsko, o.p.s.


Putování za královnou Labe 2015

Na projektu Putování za královnou Labe se Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. organizačně podílela společně s organizací Děti patří domů, z.s. Projekt byl realizován jako celodenní plavba z Děčína do Rathenu a zpět, která se konala 27. 6. 2015. Této akce se účastnily rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, jejich rodinní příslušníci a také rodiny, které oblast náhradní rodinné péče zajímá. V průběhu akce probíhaly workshopy s odborníky na oblast náhradní rodinné péče, výchovy a péče o děti. Po celou dobu plavby se také konal oddělený program pro děti, který byl veden hravou a zábavnou formou a byl zaměřen na seznámení dětí s oblastí Českosaského Švýcarska. Tento projekt materiálně podpořila společnost České Švýcarsko, o.p.s. a Statutární město Ústí nad Labem.