O poradně

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. plní funkci manželské a rodinné poradny, působí v oblastech harmonizace a posilování rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Posláním poradny je pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných obtížných situacích a poskytovat informace a rady osobám v nepříznivé situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.

Organizace plynule navázala na činnost krajské Manželské a rodinné poradny, která fungovala v Ústí nad Labem od roku 1976. Současná poradna se tak stala nástupnickou institucí, která dále pracuje ve velmi podobném duchu, i když přirozeně v inovovaném prostředí s moderními možnostmi.

Poskytované činnosti

Manželské a rodinné poradenství

Psychologické poradenství

Rodinná terapie

Právní poradenství

Sociálně-právní poradenství

Arteterapie, psychoterapie