Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. plní funkci manželské a rodinné poradny. Organizace poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství. Poradna působí v oblastech harmonizace a posilování rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Klienti jsou pracovníky motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v klientské roli nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale naopak je posilováno jejich sociální začleňování. Posláním poradny je pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných obtížných situací a poskytovat informace a rady osobám v nepříznivé situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.

Manželské a rodinné poradenství

Psychologické poradenství

Rodinná terapie

Právní poradenství

Sociálně-právní poradenství

Arteterapie, psychoterapie